Actievoorwaarden review

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de 'Keukenspecialisten.nl ingezonden reviews”. Keukenspecialisten.nl is een concept van Keukenspecialisten.nl

 • Door deelname aan de review gaat de deelnemer akkoord met de privacyverklaring.
 • Door deelname geef de deelnemer, toestemming tot de verwerking van de door jou verstrekte persoonsgegevens. De gegevens van de deelnemer zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en worden niet aan derden verstrekt. 
 • Keukenspecialisten.nl mag de verstrekte voornaam en geüploade foto publiceren naast de ingezonden nominatie in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media.
 • Deelnemers zijn op geen enkele manier persoonlijk verbonden aan de Keukenspecialisten.nl, niet familiair en niet als medewerker.
 • Deelnemers dienen op het moment van deelname aan de actie ofwel ouder te zijn dan 16 jaar, ofwel de schriftelijke toestemming te hebben van zijn/haar ouder of voogd om deel te mogen nemen aan de actie
 • Deelname is alleen mogelijk als de deelnemer een keuken heeft gekocht bij een Keukenspecialist. Keukenspecialisten.nl behoudt zich het recht de prijs niet uit te keren als blijkt dat de keuken niet gekocht is bij een keukenspecialist.
 • De prijs voor de consument is niet inwisselbaar voor geld.
 • Keukenspecialisten.nl kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Keukenspecialisten.nl of derden.
 • De deelnemers verklaren zich met het insturen van een review akkoord met de ontvangst van de digitale nieuwsbrief van Keukenspecialisten.nl
 • Wij leren graag van jouw review. Het kan zijn dat wij (Keukenspecialisten.nl) contact met jou opnemen.
 • Keukenspecialisten.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de review actie.
 • Daarnaast is Keukenspecialisten.nl niet verantwoordelijk voor gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs.
 • Keukenspecialisten.nl behoudt zich het recht voor de review actie vervroegd te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt.
 • Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Keukenspecialisten.nl worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 • Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Keukenspecialisten.nl
 • Deze actie/promotie is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook. De informatie die wordt verstrekt door mee te doen aan de actie wordt dan ook niet verstrekt aan Facebook maar aan Keukenspecialisten.nl/li>

Vragen of opmerkingen m.b.t. een actie worden alleen behandeld mits deze gericht zijn aan: